2013. augusztus 29., csütörtök

Egyszem esőcsepp

Ha az eső nem sok pöttöm
csepp lenne, csak egyszem Tolna
megye méretű, a jöttöm
az utcán veszélyes volna.

Söpörne bősz özönvíz el,
ha az a csepp rám zuhanna,
s szétesnék, mint orosz Дизель
alatt Karenina Anna.


„Súlyos anakronizmus, költő úr! Az 1870-es évek Oroszországában, pláne az obiralovkai vasútállomáson kevesebb dízelmozdony volt, mint ahány épelméjű gondolat a maga kis klapanciájában! Nulla! Ráadásul szegény Anna Karenina nem is a mozdony, hanem a második kocsi alá ugrott! Üljön le, egyes alá!” /Lektor Lajos, irodalmi bulldózer/

„Очень хорошо! Tolsztoji Toy Story! Abszurd idősíkhámozás! Dízeldózisnyi özönkatarzis! Cseppben a henger! Keresztrímpárzás! Szekszárdon születtem, szőnyeget szöpörtem! A boldog versek mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan vers a maga módján az. Très belle! Allez Francisville! Brühühü!” /Tolsztolly Tasné Giselle Noir, francia-orosz szakos pedagógus és Pi-víz eladó/

„A Tolna megyét helyettesítő 3703 negyzetkilométeres kört lefedő és közelítően gömb alakúnak feltételezett vízcsepp közelítőleg 170 billió tonna. Ettől a lezuhanó víztömegtől a költő úr feltehetőleg atomjaira esne szét, és hozzá képest az igen tisztelt Karenina asszony földi maradványai lapra szerelt IKEA szekrénynek hatnának. A hasonlat tehát kissé sántít, de hát gyors munkához idő kell. Hogy mennyi, azt majd a jövő héten számítom ki. Suáá-suáppáá!” /Dr. Prof. Mátrix Mihály, a természettudományok nagydoktora és logarythm&blues énekes/

„Egy csepp esőtől nem ijedek meg, még ha valamicskével nagyobb is a megszokottnál. Örüljön, ha megengedem, hogy leessen!” /Chuck Norris/

„A költeményről költemény hiányában nem szólnék, ellenben azon gondolkodom, hogy egy 170 billió tonnás vízcsepp elég lehet-e Frady Endre vastag lepedékű agyának maradéktalan ki- és átmosására? Nem mama, nem azt mondtam, hogy 170 bili jó, hanem 170 billió!!! Nem mama, nem ordítok!!! Nem vagyok ideges, csak egy kicsit ökölbe szorult az arcom!!! Áááááá!!!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Pfff-phhh… pfff-phhh… Ez a vízgolyó nagyobb, mint a Halálcsillag! Csinálok egy gigantikus vízágyút és ilyen vízgolyókkal lövök özönvizet a lázadókra! Luke, you're gonna die, because you are not a jedi! Höhöhö! Pfff-phhh... pfff-phhh...” /Darth Vader, sötét nagyúr/

„Tolna szerepel a versben, Baranya meg nem! Hát béranya legyek, ha nem utazok fel Pestre átharapni  és porhanyósra csócsálni a költő úr özönvíztől megcsapatott buta lóarcát!” /Farkas Piroska, pécsi kesztyűvarrólány és rágógumi ügynök/

„Sok kis erőtlen esőcsepp összeáll egyetlen nagy ütőképes víztömeggé. A mennyiség átcsap minőségbe. A proletariátus világforradalma győzni fog! Éljen a dialektikus materializmus! Vesszen Anna Karenina és a dekadens burzsoázia diszkrét bája!” /Marxengelszleninsz, a hőős ki csak néépéből élt/

„Posztumusz kérek elnézést mindenkitől, hogy a regényem vége felé  Anna Karenina helyett nem a hordárként az ő bőröndjeit cipelő Frady Endre zuhant a vonat alá! Nincs mentségem! Mea culpa, mea maxima culpa!” /Lev Tolsztoj/

„Tolsztoj bajtárs! Tudja-e, hogy a seregben maga keresztneve volt a takarodó előtti elektromos oroszlán, azaz a villany leó?!” /Csávás Kálmán, főtörzsőrmester/

2013. augusztus 28., szerda

Égszakadás

Szakad az ég, ömlik a lé!
Mi ázik át előbb, fal-é,
tető-é, netán az alap
agyagszerkezete a Lapp
Nagykövetség épületén?
Tessék, bárki tippelhet! Én
(hogy ne terjedhessek el mém
formában) nem. Tudja elmém:
Hiába szakad e reccs-ég,
sehol sincs Lapp Nagykövetség.

„Az alap, költő úr, az alap ázik át először! Nálunk is ott jött be először a víz, ott hullámzott a padlón. Először azt hittem, hogy a Cirmikém húgyozott be, de ez nem volt annyira büdös. Szóval én az alapra tippelek.” /özv. Subrányiné, nyugdíjas kalauz tippelő/

„Mi a tetőre tippelünk! Nálunk mindig az ázik be először, mert a holdkóros sógorom éjjeli sétái közben rendszeresen lerugdossa a cserepeket. A múltkor az egyik fejen találta a Cubák kutyánkat, aki azóta elefántcsontparti lapp nagykövetnek képzeli magát. Hiába mondjuk neki, hogy ott nincs is Lapp Nagykövetség, folyton leugat minket.” /Zemenyák Albert, hengerész forrasztár tippelő/

„Ez tipikusan az a vers, aminek visszafelé olvasva pont ugyanannyi értelme van, mint előrefelé:

.géstevökygaN ppaL scnis lohes
,gé-sccer e dakazs abáiH
:mémle ajduT .men (nabámrof
mém le kessehdejret en ygoh)
nÉ !tehleppit ikráb, késseT
?nételüpé géstevökygaN
ppaL a etezekrezsgayga
pala za náten ,é-őtet
,é-laf ,bbőle tá kizá iM
!él a kilmö ,gé za dakazS

Ugye, hogy ugye? A mű egyébként pontosan visszaadja a lapp nép mindazon karaktervonásait, amit Frady úr a lapp nép karaktervonásainak gondol. És tényleg nincs nagykövetségünk, így aztán valóban nehéz megállapítani, hogy hol ázik be először. Biztos, hogy ez a szerencsétlen költő a nyelvrokonom?” /Tukku Mekhanni, az Eltaantunut Tiiviste Rasvaa (Avas Fókazsír) c. finn lap lapp újságírója/

 „Agyagból nem szabad alapot készíteni, mert amikor vizet kap, egyrészt megduzzad, másrészt elcsúszik, oszt’ volt Lapp Nagykövetség, nincs Lapp Nagykövetség! Megoldásként a fúrt cölöprácsot javasolnám, meg minket, hogy megbízzanak az elkészítésével.” /Dr. Drén Emil, a Drénszarvas Alapozási és Talajsuvasztási Kft szügyvezető igazgatója/

„A költő a nem szó szerint értendő égszakadás kifejezéssel fejezi ki, hogy ugyanolyan jól elbánik a szavakkal, mint a csak képletesen szakadó égből szakadó eső a szerinte nem is létező Lapp Nagykövetséggel. Már ebbe is beleborzongunk, de kérdem én, hogy még mekkorára tudna fokozódni a katarzis, ha az ég valóban le- és szétszakadna, és tényleg lenne Lapp Nagykövetség?!” /Dr. Drén Emilné Fátyol Titanilla, középiskolai magyartanár/

„Könnyen lelkesedik ez a nyavalyás Titanilla! A férje gazdag mérnök és így őt nem érdekli, hogy éhbérért tanít! Mi meg az én Józsimmal, aki ugyanitt földrajz-történelem szakos, állandóan azt lessük, hogy mikor kaphatnánk el és főzhetnénk bele a levesbe a Subrányiné dagadt Cirmijét!” /Nadír Józsefné Zenit Zoé, középiskolai ének-zene tanár/

„Én nem merném határozottan kijelenteni, hogy nincs Lapp Nagykövetség, csupán azt kockáztatnám meg, hogy nagy, vagy inkább közepes valószínűséggel lehetnek olyanok, akik eddig talán még nem láttak olyan épületet, amit joggal, vagy anélkül Lapp Nagykövetségnek gondolhatnak. Hogy azért-e, mert pont ott nem volt, ahol nézték, vagy ott volt ugyan, de nem vették észre, esetleg feltéve, de meg nem engedve talán nincs is, illetve csak kevéssé van, nos ennek eldöntését az olvasóra bízom.” /Török Gábor, politológus/

„Anyám szerint nem jó, hogy Frady versek olvasásakor az ükapám egykori huszárkardjával kaszabolom a szobanövényeket és fisztulás fejhangon sikoltozva rugdosom a gyerekkori hintalovamat. Ja, és állítólag a szájamból fröcsögő fehér nyálhab sem áll jól az arcszőrzetemen. De jól áll, mama, de jól áll!!! Az imént nem a Subrányinéhoz indult meglátogatni a dagadt Cirmijét?! Csókoltatom!!!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Na, tessék, már megint túl magasra ugrottam és szétszakítottam az eget!” /Chuck Norris/

2013. augusztus 27., kedd

Erkély

Erkélyre, ha kilépsz, mer’ kéj
Kilépni, ha szép az erkély,
Nézd meg, van-e erkélykonzol!
Ha nincs, akkor tömegvonzol
Magad felé lenti talajt,
Mely a másvilágra szalajt.

Úgyhogy lábad alatt legyen
Mindig erkély, nehogy szegyen
Üssön a föld s fekve várd a
Mentőket az aszfaltjárda
Összevérzett felületén!
Ne mondhassák rád, hogy: Kretén!

Az erkély megléte a lezuhanás elkerülésében csupán szükséges, de nem elégséges feltétel. Az erkélykonzolnak ugyanis az önsúlyán kívül kellő biztonsággal el kell bírnia a hasznos terhet is, mely az új Eurocode szerint 3,0 kN/m2, azaz háromszáz kiló per négyzetméter. A hóteher ebben az esetben nem mértékadó.” /Szepessy Gábor, statikus tervező/

„Hogyhogy nem mértékadó a hóteher, mérnök úr?! Lassan beroppan a boltíves kunyhóm teteje, pedig azt még dinamikus jegesmedvecsalád teherre is méreteztem! Kretén!” /Yutu Toskolo, eszkimó családfő/

„A sorok kezdőbetűi összeolvasva az én nevemet adják ki! Segítség, ezzel az orv akrosztikon merénylettel ez a nevesincs költőcske ellopta a lelkemet!” /Eknhmm Úmümön, urdu törzsi varázsló/

„Jaj, férjuram, nekem pedig a sorvégi betűk adják ki a leánykori nevemet! Elveszett a lelkünk! Meg vagyunk átkozva!”/ Eknhmm Úmümönné Jylltt Nnaann, urdu törzsi varázslóné/

„A költő helyesen értelmezi a gravitációs kölcsönhatást, ugyanis a Föld valóban pont ugyanannyira tömegvonzza a felé eső testet, mint amennyire az eső test tömegvonzza a Földet. A légellenállástól eltekintve valóban g-vel történő gyorsulás eredményeképpen pedig egy részben rugalmas, részben rugalmatlan ütközés jön létre, a tisztelt kretén úr pedig erősen plasztikussá válik. A járdák felülete a közhiedelemmel ellentétben valóban nem beton, hanem aszfalt. Az erkélykonzol pedig valóban nem csak akkor veszélyes, ha a fejünkre esik, hanem akkor is, ha egyáltalán nincs is. Ebben a szakdolgozatban valóban sok fizikai igazság rejlik.” /Dr. Tauszigma Tódor, a pszeudo-kvantumdinamika professzora/

„Én egyszer egy téli éjszakán léptem ki egy második emeleti erkélyre, ami ott sem volt, és úgy kinyaklott a bokám, hogy azóta is csak rénszarvas szánnal tudok közlekedni.” /Sánta Klaus, alias Télapó/

„Ha nem lennél olyan dagadt és beférnél a kéményekbe, akkor nem kellene nem létező erkélyeken át menekülnöd, te kretén csokimikulás!” /Őszapó/

„Ha a dilettantizmus hőt termelne, akkor a gyógyköltő egy kilométeres körzetében elszenesedett sült galambok potyognának a kimerültségtől félájultan heverő tűzoltók tátott szájába. Anyám szerint meg kellene tudni, hogy az erkélyünk elbír-e négyzetméterenként háromszáz kiló sült galambot gombás burgonyakrokett körettel, de szerintem rizibizivel finomabb. Hű, de utálom ezt a kretén Frady Endrét!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Rám csak egyszer esett egy huszonötödik emeleti erkély a rajta táncoló fiatalokkal, de akkor tönkretette a cowboy kalapomat. Az egész bagázst fölrúgtam a harmincadikig, de előbb még kifizettettem velük a kalapot.” /Chuck Norris/

2013. augusztus 26., hétfő

Őszapó

Őszapó egy kicsit zavart,
Csúza húzza, bántják szelek,
Összesárgítja az avart,
S mégis róla énekelek:

„Őszapó, ó Őszapó,
Mélabúd oly megkapó,
Mint egy sánta csigaláb,
Van min sírni legalább.

Féltöksüket mono ton
Halként bőgök monoton,
Elönt könnyes patakom,
Ha klikkellek: tata.com.

Szuicidul baktat a
Lelkem benned vak tata
Módján s nem blőd baka csín
A fekete bakacsin.”

Költő úrban zúz a zavar,
Húzom-nyúzom, bántja szelem,
Agyában nem heged a var,
Kéne bele tán új elem.„Nos, igen. Magam is úgy érzem, hogy a költő úr totálisan lemerült. Persze nem új elemre van szüksége, hanem az igen mélyen tisztelt Nemzeti Egészségbiztosító Pénztár által finanszírozott Ideg- és Elmeosztályunkon foganatosított intenzív gyógykezelésre. A gyógyulása ugyan reménytelen, de az érte kapott pénzből legalább egy ápolónkat le tudjuk beszélni az angliai munkavállalásról.” /Dr. Agyvíz Sebő, a Matuska Szilveszter Nemzeti Ideg- és Elmelde pszichopatológiai osztályának főorvosa/

„A nyolcütemű keresztrímes informatívan fabuláris szendvicsbe zárt hétütemű párosrímes kántálás ilyetén való alkalmazása több, mint amit bárki és bármikor, sőt amit akárki és akármikor. Ilyeténképpen bármit, sőt akármit meghaladó, mindazonáltal. Nice quod placet sine re. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, vagy valami ilyesmi. Rohadt ősz!” /Nyártél Primavera, magyar-történelem szakos pedagógus és latin szinkrontolmács/

„Frady Endre komplett idióta és minden ellen, amit leírt, a leghatározottabban tiltakozom! A versnek nevezett betűhalmaz állításait sem megerősíteni, sem megcáfolni nem kívánom, és mindezt csak az ügyvédem jelenlétében!” /Őszapó/

„Na nézd csak, hogy rúgkapál a vén alkoholista!” /Télapó/

„Nem bánnám, ha ezt a verset valaki megzenésítené és rendszeresen elénekelné az egyszemélyes hangszigetelt cellája mélyén. Bármi más az egész emberiség elleni bűntettnek minősülne. Anyám szerint megkapó, de szerintem inkább lefeküdhetne aludni. Én meg addig védőitalra költöm a Frady Endre után járó veszélyességi pótlékomat!” /Puzsér Róbert, kritikus/

Boszorkány

A boszorkány jóllakottan böffentett. Dacolva a klasszikus meseírók önkényesen bugyuta sémáival mégiscsak megette Jancsit és Juliskát, majd desszertként a mézeskalács ház belső válaszfalait is, ez utóbbihoz ugyanis nem kellett statikai szakvéleményt kérnie. Hegyként puffadó hassal feküdt hanyatt a spájzként használt csalánlugas sarkában és elégedetten szuszogott.
Talán el is aludt volna, ha a szúrós spájzfalat áttörve meg nem jelenik a színen Jancsi és Juliska keresztanyjának, a csomádi lovasrendőrnőnek a sógora, a bosszúvágytól lihegő Muszkli Menyhért másfél danos feketeöves kick-boxer. De megjelent és rögtön kialakult a szemi kontakt. Farkasszemet néztek.
A boszorkány az álmosság és a vasorrán vakítóan megcsillanó napfény hatására egyszer csak elpislantotta magát. Muszkli Menyhértnek ez a pillanat elég volt a full kontakthoz és a vasorr messzire szállt.
- Оh, my beautiful metal nose! Help! – sikoltotta a boszorkány.
- Segítség, az oroszok már a spájzban vannak! – ordította Muszkli Menyhért és ijedtében megevett egy mézacskalács főfalat, mire ráomlott az egész ház.
- Hahaha! I am not Russian, I am American English! – röhögött a boszorkány és a tartalék vasorrát felvéve tovább heverészett. Rút arcát még rondábbá torzította a kárörvendő mosoly.

Kedves gyerekek, ha néhai Muszkli Menyhért az „О, мой красивый железный нос! Помощь!” kiáltást hallotta volna, akkor helyesen ismerte volna fel a nyelvet, igaz, hogy tragikus sorsán ez sem változtatott volna. Ha viszont tudott volna angolul, talán életben marad. Igaz, hogy pár évtized múlva akkor is elvitte volna egy baleset, egy súlyos betegség, esetleg egy félrekezelt könnyű betegség, vagy csak simán az aggkori végelgyengülés és előbb-utóbb az ő porhüvelye is megpihent volna a csomádi anyaföldben. Úgyhogy gyerekek, ti se pazaroljátok az időtöket fölösleges nyelvtanulásra, hanem töltsétek le az okostelótokra a legújabb szinkrontolmács szoftvert, most akciósan csak 999 dollárért és kaptok hozzá egy frissen szidolozott vasorrot is!
„Kinek orrán nincsen szidol, manapság már ritkán idol!”

2013. augusztus 20., kedd

Nyakatekert

Bivalyomnak nyaka tekert,
Ferdén  néz hátra e barom,
Ám én mégsem vágom le, mert
Jó vagyok és nem akarom.

Tolatva tanítom járni,
Hátuljával száguld elő,
S veszélyesen farol már, ni!
Ha elé állsz, rottyal lelő!

Itt most más a koordináta,
Nem mögé  mész, hanem elé,
Hisz' eleje lett a háta,
S onnan takar barnán be lé.


„Fúj, ez gusztustalan! Azonnal le kell vágni ezt a barmot!” /özv. Subrányi Soltné Cizella Cecília, nyugalmazott ránc- és illemtanár/

„Fúj, ez gusztustalan! Azonnal le kell vágni Frady Endrét!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Ha a tekert nyakú bivaly versenyelőnyt szerez az életképességével, akkor hosszútávon az összes bivaly nyakatekert lesz, és hátrafelé rohangál, mert ilyen bölcs az evolúció.” /Charles Darwin/

„相反,去水牛的肚子!  ” „Inkább a bivaly menjen, mint a hasa!”  /ősi kínai közmondás/

„Bőőőőőő-múúúúú!!!” „Az összes eddigi hozzászólót le kell vágni!” (rotty!) /Rotyi, a nyakatekert barom/

„Sir Frady Endre már megint tőlünk plagizál! Büntetésből azonnal vágja ki az erdő legnagyobb fáját egy heringgel!” /a lovagok, akik azt mondják: ni!/

„Keresztrím! Állatvédelem! Természetes trágyázás! Ááááá... gyönyörű... kétoldali katarzisom van!” /Rotyellai Eksztázia, zöld irodalmár és tehénpásztorlány/

„Már megint egy nyakatekert barom? Mindig ez van, ha egy levelezőn végzett kezdő állatorvos a dugóhúzó elv alkalmazásával akarja elősegíteni a gyors ellést.” /Dr. Marhássy Mákony, állatfőorvos/

„Engem is lehasment ez a barom, de egyből le is rúgtam azt a rükverces fejét! Ettől függetlenül most pont olyan trágyabarna vagyok, mint egy nemzeti dohánybolt!” /Chuck Norris/

„Ha Frady Endre költőnek minősül, akkor mi a leghatározottabban követeljük, hogy mi valami más besorolás alá essünk!” /Arany János, Ady Endre, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Romhányi József, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály és sokan mások.../

2013. augusztus 18., vasárnap

Világítótorony

Világítótornyot falaz
Csuhaj bácsi s rántott hal az,
Amit beépít ő tégla
Helyett s így szól: „Ölég srég, la!
Ja, mert a hal nem parallel,
Ezért csúszik hát a fal el!”

Tanulság:
Edd a halat, finom falat,
S ne építs belőle falat!


„Ki nem állhatom a halat!” /Dulifuli, hupikék törpike/

„Hű, ez baromi tanulságos vers volt! Most már értem, miért nem tudtam felfalazni az új vágóhidat abált pacalból és marinírozott borjúdagadóból! Inkább befalom őket és megyek téglát venni.” /Böllér Béla, betanított pallér/

„Kevés oly világítótorony forog az irodalom tengerén, mint Frady Endre. Pontosabban nem ő forog, hanem a fénye, illetve a Földdel együtt persze ő maga is forog, pedig állócsillag, ámde üstökös szerű. Kevesen tudnak látszólag semmitmondó és értelmetlen témákból ennyire magasröptű tartalmakat ilyen mélyre döngölni, egyenest a lélek gyökerének a legtövébe. És még tanulság is akad!  Poem diem – Versj a mának! Elájulok!” /Literatúra Katartika, középiskolai magyartanár és cirkuszi éhezőművész/

„Ha nem tudnám, hogy ez egy vers akar lenni, azt gondolnám, hogy egy elmegyógyintézeti pótvizsga feladat a kegyelem kettesért. Anyámnak meg is tiltottam, hogy világítótorony építkezésből visszamaradt akciós halat vegyen a piacon, nehogy Frady versbe csomagolva árulják! Ez fertőz! Megyek is és kimosatom az agyamat.” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Nem értem, mi van a műfordítóinkkal?! Már a negyediket kellett száműzetésbe küldenem, mert kereken megtagadták a Frady versek svédre fordítását a Királyi Akadémiai Irodalmi Nobel-díj Bizottság számára! Mit tudhat ez a távoli bukaresti (vagy budapesti?) költő?” /XVI. Károly Gusztáv, svéd király/

„Fenség, ne akard tudni!” /a száműzött műfordítók/

„Házat nem sok kis halból, hanem egy nagyból kell építeni. Én csak tudom!” /Jónás, próféta/

„Tetszik nekem ez a Csuhaj bácsi! Eredeti ötlet, remek kézügyesség! Magam sem csinálhatnám jobban!” /Mekk Elek, ezermester/

„Rántott halból házilag összeszerelhető világítótorony?! Ez mekkora már?! Csináljuk meg és FISKTORN néven dobjuk piacra! Dőlni fog a lé! Vagy a torony... Nem baj, majd ráfogjuk a vásárló kézügyetlenségére!” /Björn Pengarsson, IKEA termékmenedzser/

„Haltorony?! Mindjárt fejberúgom magam!” /Chuck Norris/

2013. augusztus 14., szerda

Bölcsességfog

Bölcsességfogam, jaj, sajog!
Szabad fájhatást ad a jog
neki s ezzel vissza is él:
Hasogat, mint bicskán kis él!

Úgy kínozgat a jobb alsó,
Akár lakodalmas dal show
akármelyik tévéadón,
s higanyt rág e zajtól vad ón.

Ők így együtt amalgámok
más fogamban s míg az ámok-
-futó bölcsességfog tombol,
kivásnak a fogsoromból.

„Ne nyafogjon itt költő úr, hanem jöjjön be a rendelőmbe, oszt’ két injekció közepette kikapom azt a bal felsőt! Mi, hogy a jobb alsó fáj? Akkor azt is! Az amalgám töméseit pedig ideje lenne korszerűsíteni, úgyhogy keresse fel Dr. Badibilder Béláné Bárdossy Brutáliát a magánrendelőjében!” /Dr. Badibilder Béla, szájsebész és erőemelő/

„Kirúgjam? A fej maradjon, vagy mehet az is?” /Chuck Norris/

Tisztelt Frady úr! Mivel a higany és ón ötvözetéből készített amalgámot kizárólag az ókori Kínában alkalmazták, így az ön fogtömései - önhöz és a verseihez hasonlóan - már valóban nagyon elavultnak tekinthetők. A korszerű amalgám már ezüstöt, rezet és cinket is tartalmaz. Nem, nem cinkét! Úgy tűnik, a foggyökere átszúrta a dobhártyáját.” /Dr. Prof. Kovalens Herbert, biokémikus és az Akadémia emailező tagja/

„Hát igen, egy Frady Endre vers hatását a gyomorfekélyes fogfájással egyidejű kislábujjal történő szekrénysarokba rúgáséval lehet összehasonlítani, bár én inkább az utóbbit választanám. Anyám szerint csak egészség legyen, szerintem viszont csak Frady ne!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Mi a baj a lakodalmas rockkal?! Minket többen hallgatnak, mint a Borosbocskor Gábort a ki-tudja-éppen-melyik rádióban! Igaz Zsülikém? Na, dalolj valami szépet a költő úrnak! Hé, hova rohan?!” /Fásy Ádám, zenei mulattató/

„Tisztelt költő úr! A bicskán lévő kis él meghatározás nem szabatos, ugyanis a törvény szabályozása szerint önnél közterületen csak nyolc centiméter pengehosszúságot meg nem haladó kés lehet. Ha a bölcsességfoga által okozott fájdalom közterületen meghaladja az ezen pengeélméret által okozott határértéket, akkor ebben az esetben de jure és de facto hatályon kívül helyeződik a fog szabad fájhatási joga.” /Dr. Paragráf Emil, pengeelméjű fogjogszakértő/

„Nekem bezzeg sosem volt gond a bölcsességfogammal! Dr. Guillotin egyszerre és fájdalommentesen megszabadított az összestől! Nekem bejött!” /Maximilien de Robespierre/

2013. augusztus 13., kedd

Nyári síncsere

Önfeledten tart a nyári
vágányzár a Fehérvári
úton, és a pótlóbuszok
mélyén verítékben uszok.

Midőn itt a kánikula
s csoki-tó a Húsvét nyula,
Erő-satun préselt Jedik
módján sínszál vetemedik.

Vetült sínen vili siklik
ki, ezért van most e sík lik,
s az új pálya szerkezete
ebbe kerül. Örülsz-e te?

„Hogyne örülnék?! Egyrészt, hogy már vége van a versnek – bár pont egy önmagányival volt hosszabb a kelleténél – másrészt, hogy én nem arra lakom, Frady Endre viszont igen, úgyhogy izzadjon csak, mint lúgosító zsírsertés a szaunában! Úgy kell neki, büdösödjön a fattya! Anyám szerint a káröröm nem szép dolog, de hát ő olyan széplélek, hogy egy jobb étteremben már a szaftot sem hajlandó szügyig zsírosan kitunkolni a tányérjából.” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Fehérvári huszárok sínek híján pótlóval járnak Pesten?! Ezt a bolondokházát! No, anyjuk, ugye milyen jó, hogy mink nem ott lakunk abba ja buta tömegbe’?! Itt nálunk közben szép nyugiban megépül a Csikóstőttős – Kaposszekcső kerékpárút, oszt’ azt használjuk boldogan, míg meg nem halunk. Csak azt nem tudom, hogy tanítsam meg a Riskát, hogy ezentúl biciklin ülve húzza a szénásszekeret?” /Szekcsői Józsi bá’, mezőgazdasági nyugdíjas és a faluszépítő kör esze/

„Ha a sín a nagy melegben kigörbül, akkor nem tud rajta menni az egyenes villamos. Mivel a sín kiegyenesítése olcsóbb, mint a villamosok meggörbítése, az előbbi mellett döntöttünk. Mindezen folyamatot nem azért kell két-három évente megismételni, mert korábban nem lett jó, hanem, hogy most még jobb legyen. Haladni kell a korral! Ha pótlóbusszal, hát pótlóbusszal!” /Kőbaltay Samu, önkormányzati építésügyi főelőadó/

„Sokan felteszik a kérdést, hogy nem veszélyes-e ebben a kánikulában a légkondícionálatlan és amúgy is könnyen kigyulladó buszainkon utaztatni a nagyközönséget, de bátran állíthatom, hogy nem. Sőt, a kedves utazó tömegről lehömpölygő verejték áradat már a gyulladás pillanatában könnyedén eloltja a motortüzet. Fő a megelőzés!” /Nyikhaj Tas, a BKK kommunikációs és kéjutazási szakreferense/

„Költő bácsi, rosszul tetszik tudni, mert az én csoki nyulam nem olvad meg nyáron, mert már aznap megeszem, amikor odatojja a húsvéti nyuszi. A költő bácsinak nagyon buta bácsinak tetszik ám lenni! Kár!” /ifj. Gombóc Artúr, nagycsoportos varjúóvodás/

„Mindig csak építenek és építenek és építenek! Úgy szeretnék egy olyan országban lakni, ami már készen van!” /Hóbort Huba, lélekbúvár és lepkegyűjtő kisiparos/

„Phhh-pfff… phhh-pfff… Erő-satuban préselve vallatom ezeket az ellenszegülésre vetemedett nyavalyás Jedi lovagokat az új ’villamospálya rekonstrukció’ fedőnevű csodafegyverükről, amelyen még a birodalmi lépegetőimnek is kitört az összes lába! A pótlóbuszon meg megbüntettek a karszalagos verőlegények, mert még a fiatalkori képem volt a bérletemben és állítólag nem hasonlít rám! Phhh-pfff… phhh-pfff…” /Darth Vader, sötét lovag/

2013. augusztus 2., péntek

Lövészárok

Külvárosban lövészárok
Épül, ássák proletárok,
S puskából is van egy halom.
Mi lesz, világforradalom?

Á, bár gödröt hatvanhat ás,
Nem más ez, mint filmforgatás.
Hollywoodi, amit máma
Készítenek, harci dráma.

Éhbértől, mert hasuk csikar,
Statisztál pár tanári kar.
Nyár van, pénzért lőnek, ásnak,
S nem híresztelik el másnak.

„Már mér’ ne híresztelném?! A szégyen nem az enyém, hanem az államé, aki csak koncot dob a pedagógusainak! Mindenki monnyonle!” /Erőizom Atanáz, testneveléstanár és filmbéli panelproli/

„Már mér’ híresztelném?! Még más is rákapna a statisztálásra és nekem nem maradna hely! Hej, pedig itt pár nap alatt megkeresem egy egész havi tanári fizetésemet! Éljen Hollywood!” /Tangens Tibor, matematikatanár és filmbéli hősi halott/

„A tanári karból egyedüliként nekem nincs szükségem a statisztálásért kapott pénzre, mert a férjem gazdag NB I.-es focista. A kollégáim rosszallását elkerülendő egyszer persze én is kimentem egy ilyen árokásós forgatási napra, ahová az uram is elkísért, de ő csak félóráig bírta.” /Óláb II. Ottóné Kotta Kitty, énektanár/

„Nem vagyok én igásló, hogy egész nap keccsöljek és kiköpjem a pejslimet is a tűző napon! Inkább bemegyek a wifis árnyékba és megfogadom a hétvégi ellenfél háromgólos győzelmét! Az sokkal jobban fizet, mint ez a gyagya filmesdi!” /Óláb II. Ottó, centerhalf/

„A vers ezúttal két dolgot feszeget, a társadalmi igazságtalanságot és az én tűrőképességem határait. Anyám szerint mi is elmehetnénk egy kicsit statisztálni, mert az jót tenne az én idegeimnek és az ő nyugdíjának, de megtiltottam neki, nehogy véletlenül összefussunk Frady Endrével, aki szerintem az életben még sokkal gusztustalanabb lehet, mint a valóságban.” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Rettenetesek ezek az erőltetetten tiszta kínrímek és ugyanilyen szörnyű a mondanivaló mindenáron való beleerőltetése a nyolc szótagnyi sorhossz Prokrusztész ágyába! Hol itt a szabadság kvázi-anarchista mámora?!” /Káosz Dezső, szabadverselő és börtönőr/

„Tegnap meséltem a nagypapámnak, hogy láttam az osztályfőnökömet munkás egyenruhában árkot ásni, mire ő elmondta, hogy régen is csináltak ilyet az emberek, csak akkor azt nem az amerikai filmesek szervezték, hanem a munkásőrség. Kérdeztem, hogy akkor is sokat lehetett-e ezért kapni, mire azt válaszolta, hogy nagyon sokat, de csak akkor, ha valaki nem volt hajlandó ásni. Akár öt évet is. Ki érti ezt?” /Tabularáza Tódorka, 5/c osztályos tanuló/

„Well… ilyen művelt és intelligens statisztáim még sosem voltak! Ha a munkanélküliek – mert ilyen kevés pénzért ki más jönne statisztálni? – is ilyen okosak és ennyi nyelvet beszélnek, akkor itt zseniális lehet az oktatási rendszer! Ez egy hatalmas jövő előtt álló boldog ország! Lehet, hogy hazaköltözünk az asszonnyal és itt folytatjuk a bizniszt.” /Andy Vajna, filmproducer/

2013. augusztus 1., csütörtök

Hőguta

Pénznek öltözik fel Jenő,
Azt hiszi, hogy ötven jen ő.
Nem csoda, hisz’ olyan nagy a
Hőguta, hogy forr az agya.

Én a fridzsiderbe mászok,
Ahol van pár Arany Ászok,
Dreher Bak és Pécsi Szalon,
S Han Solo a hátsó falon.

Kezelőorvosunk gurít
Sört le torkán s nyugiszurit
Adat, mitől Jenő meg én
Lebegünk a kórház egén…

„Ebben a nyugiszuriban ugyanaz a szer lehet, mint aminek a hatása alatt összedobtuk a srácokkal a Bors őrmestert. Igazi pszichedelikus röpvers, bármit is jelentsen ez. Lucy in the Sky with Diamonds! Oh, yeah!” /John Lennon, ex-beatle/

„Sajnos a költségvetésünk nem teszi lehetővé a megfelelő mennyiségű nyugtatószer hivatalos úton történő beszerzését, úgyhogy a belátogató rokonokat kérjük meg, hogy hozzanak valami alkalmasnak látszó, vagy azzal egyenértékű szert a kínai piacról. Változó a minőség és néha meglepő a hatás. Na, egészségünkre!” /Dr. Imbecil Igor, a Nemzeti Vigyorgó igazgató helyettese/

„Jó, hogy kigyüttem, mer nekünk itten künn Inglendba, a sörhempsíri hoszpitálba bőven van nyugiszuri tőttetünk, meg a píz is jó, úgyhogy szívesen maradnák akár életem végéjjig is, csak az a fránya Turró Rudi ne hijjányozna jazannyira!” /Dr. Szimpla Szilárd, emigráns orvos/

„Ötven jen az több mint százezer forint! Jenő, te drága! Holnap is hozok be jéghideg gyümölcslevest, meg azt a finom lila löttyöt a kínai piacról, amit úgy szeretsz nyugiszuriban kapni!” /Komposzti Jenőné Slötz Delila, maszek fagylaltos/

„成本稍微辣紅汁雞!” „Olcsó a kicsit csípős lila csirkelé!” /Nag Yon Jo, kínai piacos/

„Ez a mű méltán nevezhető a hőség által módosult tudatúak himnuszának! A költő a hűtőbe menekülve Jabba a hutt barlangjába képzeli magát és fagyasztott Han Solo-t vízionál, majd a nyugiszuri hatására lebegő tudatállapotba kerül és verselni kezd. A kiterjedt én-ek dala első olvasatra talán jelentéktelennek tűnhet, de higgyük el, hogy önnön kozmikumunkba fészkelve magát, még hetek múlva is képes felkelteni a legszebb álmunkból és lunatikus sétára indítatni a nyeregtetőn. Hej, ha ezt egy ByeAlex kaliberű nagyágyú megzenésítené!” /ByeAlexandra, a Látens Lótekintet c. alternatív irodalmi lap főszerkesztőnője és ByeAlex húga/

„Az én orvosom az olyan gány, hogy amikor jön a hőgutám, ő nem ad szurit délután, s így nem szállok az égre tán, az én orvosom, gány az én orvosom!” /ByeAlex/

„Ne kornyikálj, te sapkás szőregér, inkább azt áruld el, ki itta ki a Han Solo mintás hűtőmből az összes sörömet! Úgy lefejelem, hogy ötször körbetekeredik saját magán! Amúgy nem értem, miért rinyálnak az emberek, ha mostanában egy kicsit erősebben sütök!” /Chuck Norris, a Nap/

„Teljesen egyértelmű, hogy mindannyian sokkal jobban járnánk, ha Frady Endre állna konnektorba bedugottan a sarokban, míg helyette a sörrel telt hűtőszekrény írná a verseket. Ha Frady Endre nagyon zúgna, csak rácsuknám a hangszigetelt konyhaajtót és anyámmal nyugodtan megnézném a tévészerepléseim uborkaszezoni sokadik ismétlését. Csak ne könnyezné össze a folyton a zakóm vállát! /Puzsér Róbert, kritikus/