2017. április 27., csütörtök

Kripli kalózok

Szemtelenül, lábtalanul
Összeül pár kalóz,
S vakon csodavárni tanul:
„Hátha eljön Hal Óz!

Varázsol majd lábat, szemet,
Lehetőleg épet,
S kripliséget múltba temet
Mind, ki ma még tépett!”

Bebiceg a „Wanted” vezér,
Lábujjain mirigy,
Vak, de van egy lába s ezér’
Többi mind rá irigy.

Szól a kalóz, a körözött,
Míg vijjog egy sirály:
Láb nélküli vakok között
Tyúkszemű a király!

„Már megint ez a már-már vallásos csodavárás, ez a tudatlanok körében terjedő babona! Hal Óz márpedig nincs! Brit tudósok is bebizonyították, hogy a vízi lények közül egyedül nekem van varázserőm, a szárazföldiek közül meg csak a Dévényi Tibi bácsinak!” /a három kívánságot teljesítő aranyhal/

„Jaj, leleplezte az a nyavalyás kis aranyhal, hogy én nem is létezem! Kételkednek bennem, tehát nem vagyok! Most mi lesz?” /Hal Óz, a nagy vízi varázsló/

„Én pontosan tudom, hogy létezik Hal Óz és rettegek is tőle! Arról viszont fogalmam sincs, hogy ki a bánat az a Dévényi Tibi bácsi?!” /Uszifer, a hét tenger ördöge/

„Emlékszem, amikor Dévényi Tibi bácsi a piros labdájának a hozzám vágása után megszervezte nekem, hogy azt kívánhassam, hogy NDK turistáknak zsákszámra osztogathassak csehszlovák exportból visszamaradt rohadt szabolcsi almákat, miközben a háttérben Magay Klementina téesztagnak öltözve énekelte, hogy almát eszik és ropog a foga alatt! Hát, akkoriban nem volt könnyű fiatalnak lennem!” /Lestrapált Lajosné Későkádári Klotild, téglagyári bérelszámolónő/

„Ne szórakozzatok velem, gyerekek, mert hozzátok vágok egy pöttyös labdát!” /Dévényi Tibi bácsi, nyugdíjas lemezlovas és a néhai Három Kívánság c. műsor vezetője/

„Nekem speciel bejönnek a lábatlan kalózok! Igaz a mondás, hogy szép az, aki térdek nélkül tetszik!” /Világtalan Viola, női vaksakk világbajnok/

„Na neee. Költő úr inkább felvételről nézze ilyenkor a Barca egyik BL győztes meccsét, mindenkinek jobb lenne. Az OKJ-s múzsaképző kezdő tanonca most keservesen újra felsírt: "De én nem ezt ihlettem neki tanító néni... Neeee, már megint egyessssss” /P. Gergő, a költő reál végzettségű mérnökkollégája/

„Ha már kalóz, legyen kripli. Vígnak vurstlis, irodalminak FradyEndrés, lépegetésnek bicegős.” /F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/

„Szemem is van, lábam is van, úgyhogy amint meglátok egy Frady Endre verset, már szaladok is ki a világból! Anyám reméli, hogy ott kifelé nyílik majd a kapu és nem présel minket halálra a menekülő tömeg. Hát meddig garázdálkodhat még szabadon ez a szellemi kripli, ez az irodalmi toprongy?!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Ezek a kalózok szerencsések, hogy még élnek. Nem úgy, mint azok, akiknek a texasi felségvizekre merészkedő hajójának az alját úszva leharaptam és az egész bagázs a tengerbe veszett.” /Chuck Norris/

Orosz kémprogram

A forgalom forrásai "most"...
Blogomon a yandex figyel!
Hogy alhatnék éjjel így el?!
Engem épp most Putyin olvas,
S rögvest orcán püföl jól vas-
-öklével egy izmos csecsen,
Amitől az állam reccsen,
Meg az -állam, elvben a jog- ?
Testem-lelkem belesajog…

„Ne aggódjon, költő elvtárs, hanem bízzon! A remény hal meg utoljára. Véletlennek látszó balesetben…” /Szergej Pofozovics Lágernyin, az Orosz Tömeg Párt (OTP) agitációs főelőadója/

„Jaj, hacker elvtársaim, a költő észrevette, hogy figyeljük! Mi legyen? Kapjon szívrohamot, vagy legyen öngyilkos és a régi szovjet szokás szerint háromszor lője tarkón saját magát?” /Igor Hekkerovics Yandex, fehérorosz kémprogramozó/

„Az oroszok már a blogodban vannak? Csak egy ugrás a Gulág?” /F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/

„Nem félek a Gulágtól, amióta tudom, hogy a szovjet tudomány és technika odáig fejlődött, hogy a táborokban a munkát már mindenütt málenkíj robotok végzik.” /Frady Endre, gyanús költőgigász/

„Jobb félni, költő közmunkatárs, mint megijedni! Higgye el, hogy nem lesz könnyű ám a kora reggeli torna után a végtelen hómezőn éhes medve elől menekülve követ törni! Én csak tudom, mert ott kaptam kiképzést.” /Csávás Kálmán főfoglár, a Költőket Őrző Tábor Önkéntes Rendészetének (KŐTÖR) parancsnoka/

„Az orosz medvével birokra kellő hazafi költő e művében felveszi a prémkesztyűt a vele nem kesztyűs kézzel bánók ellen és bebizonyítja, hogy rímcsapatai harcban állnak. Áldozati báránybőrbe bújt Farkas Bertalanként lebeg a szellemi űrben és szórja szanaszét szertelen sziporkáit, mígnem körülötte a többi néma csend…” /Illegális Igorné Tizedes Teréz, a Ki Tud Többet A Szovjetunióról? c. titkosszolgálati irodalmi vetélkedő szibériai munkatáborban élő győztese és a Tajgai Jajgatók c. irodalmi szamizdat főszerkesztője/

„Nem irigylem az orosz titkosszolgálatot! Most már ők is tudják, micsoda kínszenvedés Frady Endre költészetét munkaköri kötelességből szemmel tartani. Egyetlen előnyük velem szemben, hogy ők nagy-nagy szerencséjükre nem értik, amit olvasnak. Mondjuk én se, de én nem nyelvi okokból. Anyám szerint, ha Frady Endrét is Barguzinba viszik, ott már csak oroszul írhat és akkor meg vagyunk mentve! Van isten!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Ne haragudjon, Putyin cárevics, hogy csak lassan készül az orosz fordítás, de a szakfordítóink sorra őrülnek meg és ugranak ki habzó szájjal a KGB toronyszobáinak ablakain, miközben azt kiabálják, hogy a Puzsérnak van igaza, a Puzsérnak van igaza!” /Jevgenyij Seremetyevovics Tarakanov, az Orosz Kódfejtő Élcsapat (OKÉ) kormánybiztosa/

„Egyszer engem is meg akart figyelni a szovjet titkosszolgálat, de amikor egy ruszkik haza kiáltással hozzávágtam az egyik ügynöküket a műholdjukhoz, akkor nyomtalanul eltűntek az űrben.” /Chuck Norris/

2017. április 25., kedd

Föld napja

Ádám-Éva óta ős tény,
Ha az ember éppen nőstény,
Utódokat csakis ő szül,
Míg a férje hízik s őszül,

No meg kopaszodik is tán,
Ami látszik Jenőn, Pistán…
Ám nincs ilyen tünet Imrén,
Mivel ő egy hajszolt hím rén,

Neje pediglen egy nő rén.
Ember mivel nem él pőrén,
Takarandó magát s babát,
Vadászik s lőn rénszőrkabát.

Nem csak rént irt emberiség,
Máglyán néha ember is ég,
S gyakran tele van a bitó,
Mely nem élethosszabbító.

„Sapiens” öl halat-vadat
Számolatlan – nincsen adat.
Sarkot olvaszt, tengert szennyez,
Más fajok szerint: De genny ez!

Ha majd egyszer e faj kihal,
Rénszarvas és folyami hal,
Medve, fóka, fű és csalán
Földdel együtt örvend talán…

„Mélységes írás, tele gondolattal. Utolsó két versszak határozottan jó, hát a többi... F. Endre költeményeit nevezhetjük lassan visszatérő természeti csapásnak az emberiség ellen. De egész jó rím párok is megbújnak az erőltettetek között.” /P. Gergő, a költő reál végzettségű mérnökkollégája/

„Vegán versenyzőként értem én az elhatárolódást az emberi faj ökológiai lábnyomától, csakhogy G. B. Shaw-val is egyet kell, hogy értsek, aki szerint hitelesen csak a pusztából lehet kritizálni a társadalmat, belülről nemigen. Ami a verset illeti, ha a hibáitól nagyvonalúan, innen a pusztából nézve, eltekintünk, tökéletes.” /F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/

„Hát igen! Ilyen egy tárgyilagos mélylíra: tárgyilagos és mély. No és mindeközben még líra is, persze!” /Frady Endre, költőgigász/

„Olvasótársak, mondjunk dicséretet! Nagy bátorság kell ahhoz, hogy amit alkottunk, el tudjuk engedni! Így félkészen.” /ismét F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/

„Köszönöm, költő úr, hogy megírta az igazat! Elegem van az emberiségből! Teljesen lelaktak!” /a Föld/

„Nem támadunk. Hamarosan kiirtják egymást és akkor harc nélkül elfoglaljuk az egész bolygót. Csak ne lenne ennyire lelakva!” /Xbr05zzz_HgrJx, marslakó marsall/

„Forrón és sugárzó arccal üdvözlöm a verset, csak azt nem értem, hogy miért vagyok a címben kis kezdőbetűvel írva?!” /a Föld Napja/

„Az emberesen elembertelenedett emberiség emberellenes embertelenségeit embertelenül jól megfogalmazó költő, aki bár maga is ember, mégis állati jól ír, elénk tette az elénktehetetlenséget a maga pőrére állatiasodott rögvalóságában. Az emberiség vélhetően legutolsó évszázadának szellemóriása ismét ellenpontozta az ellenpontozhatatlant és nem ígér se vért, se verítéket, se könnyeket, csak a mindent felszabadító végpusztulást. Végtelenül derűs apokalipszis líra!” /Armageddon Atamánné Humanista Hortenzia, a Nulla Néző Tévén folyó Nyakló Nélküli Lónyak c. késő esti irodalmi rétegműsor házigazdája/

„Nehogy már a Jenők és a Pisták legyenek kopaszként és kövérként pellengérre állítva! Jöjjön csak ide a kozmopolita költőcske egy író-olvasó találkozóra, oszt’ előbb dagadtra verjük, oszt’ kap két akkora sallert, hogy leég a maradék haja!” /Jeti Jenő és Pacal Pista, a Keresztény Férfiak Clubja (KFC) jobb és balszárnya/

„Minden Imre nevében kikérjük magunknak, hogy egy kabátszőrnek való rénszarvast egy nyilvánvalóan ittas zugpoéta Imrének nevezzenek el! Elegünk van a költői szabadosságból! Máglyára, ki ellenszegül, minden szesz énekest!” /Irtó Imre, a Magyar Imrék Vérkomoly Alapítványának (MIVA’) főimréje/

„Brit tudósok bevonásával sikerült a rénszarvasok DNS láncát hódokéval összekombinálnunk és egy a talajok víztelenítésére alkalmas nagytestű fajt előállítanunk. A kutatás vezetőjeként az ily módon génmanipulált lényt drénszarvasnak neveztem el.” /Dr. Én Teő, a Génállományt Unikálisan Mutáltató Intézet (GUMI) permutációs igazgatója/

„Kizárt dolog, hogy kihaljon az emberi faj! Félnivalójuk csak a szegényeknek, a demokratáknak, a nőknek, a négereknek, az indiánoknak és a mexikói bevándorlóknak van! A sárgákkal és a komcsikkal még tárgyalunk! A sarki jég sem probléma, mert télen minden utcasarkot jégmentesítünk!” /Donald Trump, amerikai elnök/

„Az amúgy erkölcsi dögkútként miazmásan mételyező Frady Endrének igaza van abban, hogy az emberiséget a teljes pusztulás fenyegeti, de a fő veszélyfaktor nem az ökológia lábnyomunk, hanem a költő maga! Hát hogy lehet egy ilyen fontos témáról ennyire igénytelen slendriánsággal, ilyen öntetszelgő elmeháborodottsággal írni?! Anyámnak mindenesetre megtiltottam, hogy a következő farsangon rénszarvasnak öltözzön, nehogy ez a szellemi orvvadász verset röpítsen a fejébe!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Az emberiségnek nem kell félnie, amíg engem lát, úgyhogy senki se fordítson nekem hátat!” /Chuck Norris/

2017. április 24., hétfő

Naplemente

Kossuth Lajos azt üzente,
Legyen magyar naplemente,
S ne Habsburg Sonnenuntergang,
Mert ott sok a labanc felhang…
Hagyja rám a verset, ácsi,
Nyugodjon le, Lajos bácsi!

Tehát:


Szép álmokat, tente, tente! –
- Zengené a naplemente,
Hogyha hangja volna néki,
S beremegne a környéki
Panelházak hosszú sora
S jönne vissza sok vacsora.

Ám ő néma, sosem zajos,
Nem üzen, mint Kossuth Lajos,
Nem beszél, nem rí, nem ugat,
Csupán hanyatlik a nyugat
Répaszínre festett egén
S ettől nyugszom rögvest meg én.

Let’s pszt again!

„Nem tűröm, hogy ugyanúgy el akarjanak hallgattatni, mint a Habsburg császárok idejében! Éljen a szólásszabadság! Magyar égre magyar naplementét! Csak az a fránya eső ne esne karikára! Hej, ha nem fogyott volna el a regimentem, most nagy patáliát csapnék!” /Kossuth Lajos/

„Kultúrtörténeti kutatások szerint Amerikába Kossuth Lajos vitte be a stand up comedy műfaját. Mivel angolul a börtönben tanult meg, ahol és akkoriban nem voltak nyelvi hanganyagok, így mindent úgy mondott fonetikusan, ahogy le volt írva. Beszédeit egyre nagyobb tömegek röhögték végig. Óriási sikere volt!” /Dr. Szürkeállományi Szütyő, a Tudományos Alapon Sokakat Lejárató Intézet (TASLI) történésze/

„Most meglepett, költő úr! Sosem gondoltam volna, hogy egy ilyen egyszerű témáról, mint a naplemente, ennyi marhaságot össze lehet hadoválni! Kossuth Lajostól pedig én kérek elnézést! NEM ENG.!” /Sivár Savanya, az Országos Betiltási Intézet (OBI) főcenzora/

„Leendő költő palántáknak oktatnám a művet: Na, ilyen, amikor a szerény tehetség nagy szorgalommal párosul... Már majdnem jó, de ha csak ennyi tellene, akkor menjetek inkább péknek. Szerencsére F. Endre elkövetőtől láttunk már jobbakat. Van benne fantázia, akár jó is lehetne...” /P. Gergő, a költő reál végzettségű mérnökkollégája/

„Lehet, hogy régen voltam töri korrepetáláson, de szerintem Kossuth úgy került ebbe a posztmodern nonfiguratívba, mint Pilátus a Volvóba. Amúgy gyönyörű!” /F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/

„Kossuth urat nincs szerencsém ismerni. Szerintem ilyen nevűt nem végeztettem ki, a Volvót pedig Heródestől kaptam ajándékba, amikor a nagy hepaj után kibékültünk és meghívott nyaralni a galileai krédójába.” /Poncius Pilátus/

„A kérómba, Pili, a kérómba hívtalak meg, nem a krédómba! Annyi időt helytartóskodtál itt és még mindig nem beszélsz rendesen óhéberül?!” /Heródes Antipász/

„A krédó latin, a kéró pedig cigány szó. Ezek szerint minden út romába vezet?” /Dr. Ősnyelv Ödön, a Nemzeti Etimológiai Múzeum (NEM) szakreferense/

 „A történelem véres kezéből kiragadott természetrajz egyidejűleg szekuláris és szakrális ábrázolása jól kézben tartottan jelenik meg Frady Endre kozmikus őslírájában, ahol a békére vágyó embernek örök harcot kell folytatnia a végső megnyugvásért. Olvasás közben csendesítsük el a belső zajt és bátran aludjunk bele az utolsó sorba! Újra és újra… Let’s pszt again!” /Zaj Zénóné Mély Mályva, a Körbenyálazott Katarzis c. szépirodalmi folyóirat lektor helyettese/

„Mi ez a kínrímes bulvárdögevés?! Ha létezne olyan betegség, hogy agyrüh, akkor annak az egyik nyilvánvaló tünete az ilyen hevenyészett írásművek gátlástalan elkövetése lenne. Hát minek nézi ez a fékevesztett közellenség az olvasókat, szellemi hányótálnak?! Anyámmal elhatároztuk, hogy gyűjtést rendezünk – ő már fel is rakta a Vaterára a tartalék műfogsorát – és amint megvalósul a bárki számára elérhető bolygóközi utazás, befizetjük rá Frady Endrét! Csak oda útra!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Egyszer beszólt a Nap, hogy nincs kedve még lemenni, mert bulizni szeretne, de úgy lefejeltem, hogy másnap hajnalban nekem kellett felrugdosnom, mert félkómásan azt énekelte, hogy az éjjel soha nem érhet véget. Na, erre kapott egy pofont és azóta csöndben van.” /Chuck Norris/

2017. április 21., péntek

Nyelvészkedősdi

Hogyha lemerül az aksi,
S gyorsan töltesz újra akkut,
Akkor elindul a paksi
Erőmű s a baj csak akut.

Magyarul heveny az akut,
Ennek ellentéte idült:
Pölö hosszan mérgez a kút,
S falu egész népe kidűlt.

Kietlen kórházból kies-
-ik az emeleti nővér.
Fejseb tája nem túl kies,
S hevenyészve dől a bő vér.

Átbotlik rajt’ idült vaksi
Bányaló, kin ül egy nyelvész.
Riadt ménből pottyan kaksi,
S alatta a nővér elvész.

„Kies, idült, akut, heveny”
Ők voltak a mai szavak.
Fejlődött pár agyi lebeny,
S tisztánlátást nyert el a vak.

„Végre már nem csak tisztán éneklek, hanem tisztán is látok! Ezentúl legalább nem fogom összefirkálni az autogramkérőket! Csak azt tudnám, ki az a rondán vigyorgó gömbfejű öregúr a tükörben?!” /Stevie Wonder/

„Ez mélyebb líra lett, mint a Mariana-árok legmélyebb bugyra. Jújjj ez fájt, de nagyon, rég volt ilyen erős mélyütés a költő sporttárstól, azonnali piros lap. Eltiltanám rögvest 4 alkalomra minimum.” /P. Gergő, a költő reál végzettségű mérnökkollégája/

„Előre megfontoltan, különös kegyetlenséggel Pain(t)-tel elkövetett terrorakció a magyar nyelv és irodalom ellen! Súlyosbításért folyamodnék, de ezt már hova?! TSCHIBO!” /F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/

„Én vagyok a legtöbb, mi adható!” /Csibó Csaba, világbajnok barista/

„Köszönjük költő úr, hogy saját kezével műveli a magyar nyelv szántóföldjét! Ön egy igazi irodalmi paraszt!” /Köznép Kenéz, átlagember/

„Tisztelt költő úr, örömmel értesítjük, hogy az olvasók hatalmas anyagi áldozatot hozva befizették önt egy teljes élethosszig tartó kezelés sorozatra a döblingi elmegyógyintézetbe! Várjuk szeretettel!” /Prof. Wilhelm Wasserkopfball, tébolydaigazgató/

„A főnővér idült munkaerőhiányra hivatkozva nem akart hazaengedni a 36 órás műszakom végén sem, ezért az ablakon átmászva próbáltam nyugatra szökni, de elaludtam és kiestem. Azóta unom a lócitromízű banánt!” /Beöntés Béláné Priznic Pelenka, szlovák származású kórházi nővér/

„A kolosszális Frady Endre újabb hiánypótló művel lepte meg mindhárom rajongóját! Az idült műveletlenség kietlen táptalaját heveny lírájával akut módon kiessé varázsolta! Az ámult olvasó csak azon töpreng, hogy a versmágus, vagy a lírafenomén kifejezés a helytállóbb korunk túlihletett világirodalmi fáklyavivőjére?” /Heveny Hubáné Kies Klotild, nyelvtannáci és a Grammatica Sanctio c. irodalmi börtönújság tördelő szerkesztője/

„Mi ez a szellemi dögevés?! Mi ez a … Á, inkább mégsem mondok semmi rosszat Frady Endre munkásságáról, mert anyám szerint súlyos bűn a nullagyalázás!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Itt Texasban is voltak költők, akik ilyen verseket írtak, de mindegyik csak egyet. Azért nem mondom, hogy fejenként egyet, mert azt rögvest lerúgtam, nehogy kettő legyen belőle. Mármint a versből.” /Chuck Norris/

2017. április 20., csütörtök

Húsvét

Este már a bejgli csonka,
Vagy el is tűnt nyomtalanul,
Tormafoltban áll a sonka,
S szorgos népünk hízni tanul.

Emberünk, ha nyolc az óra,
Tévén Jézus filmet talál,
S gyorsan átvált celeb show-ra,
Ott nincs durva kereszthalál.

Leplet húzunk kereszt elé...
Milyen folt az? Á, csak eper?
Hízik szívük, vagy nyit Felé?
Kereszthuzat fed, vagy seper?

Áprilisi havas eső

Áprilisi havas esőt
Ritkán látunk hullni le, sőt
Mondhatni, hogy talán soha,
Mert ez már a tavasz, noha
Fúnak hideg szovjet szelek,
S tátott szájba hólét nyelek.

Lenyelem az ingyen hólét,
Ez aztán az eastern jólét!
Egy-két nap s megérem már azt,
Tavaszi szél jeget áraszt,
S hát én immár rágom, rágom
Fagyott virágom, virágom?!

Hóvirághő mínusz öt lett?!
Hé, e pót-tél nem jó ötlet!
Nyári gumim jégen vásik
S nincs a raktáramon másik!
Illa berek, nádak erek,
Mi jöhet még, hóemberek?!

„Az egyre komolyabb munkaerőhiány orvoslására pompás ötlet a letelepedési kötvényt vásárló hóemberek honosítása. Főleg építőipari, vendéglátói, számítástechnikai, ill. hidegháborús tapasztalatokkal rendelkező hóembereket várunk. Velük meg tudjuk állítani Brüsszelt! Magyarország erősödik!” /Sznómen Szilárdné Sznówumen Szidónia, a Hóemberi Erőforrások Minisztériumának ideológiai szakállamtitkára/

„Szakállam titkára?! Rájöttek a szakállam titkára? Pedig nincs semmilyen titka, hacsak az nem, hogy születésem óta nem érte olló.” /Sánta Klaus alias Télapó/

„'Soha sincs jó idő, mindig esik az eső!' A meteorológiailag konzervatív városi szabadverselő kalandjai az időjárással - gondolhatnánk, ha nem tudnánk, hogy focista előélettel Frady Endre (és járműve) gyakorlatilag érzéketlen az időjárásra. Marad tehát a szokásos magyarázat, hogy kezdetben voltak a rímek...” /F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/

„Szabadverselő?! Én, aki lubickolok a rímekben és szőrén ülöm meg a prozódiát?! Ez vérigebb sértés, mintha leújpestiztek volna! Humán úr, nevezze meg a segédigéit!” /Frady Endre, költőgigász/

„A szabályozatlan liberális brüsszelita időjárás legyengíti az iszapszilárd ősmagyar tavaszhoz szokott immunrendszerünket és életveszélyes a légutainkra is! Ahogy a halhatatlan emlékű hunszittya költő, néhai Nyeregalatti Nyihámor írta:
   EU nátha támad prüsszel!
   Hozzánk hóeséssel gyüssz el?!
   Ezért állítunk meg, Brüsszel!
Vesszen az unió! Éljen a langymeleg illiberális ősállam!” /özv. Nyeregalatti Nyihámorné Békemenet Butélia, nyugdíjas tömbházmesterné/

„Mi van, nyanya?! Ki szokott hozzá az ősmagyar tavaszhoz?! Ne lássam anyámat toronyórával láncreakcióba lépni, ha nem zúzom vesekövön ezt az agresszív nyuggert, ha még egyszer a szájára veszi a becsületes zugivásban megőszült nevemet!” /Iszap Szilárd, OKJ-s képzésű tánc- és illemtanár/

Jaj, már megint egy fanyalgó belvárosi álértelmiségi léhűtő! Hát miből van maga, zugköltőcske, cukorból?! Itt az ideje egy kis kötelező atomerőmű építési közmunkának, hogy megtudja, hogy hol lakik a magyarok istene! Holnap hólapáttal és háromnapi hideg élelemmel jelentkezik a paksi felvételi irodán!” /Ner Néró, a Közmunkássá Alakító Málenkíj Robot Alapítvány (KAMRA) inspirációs menedzsere/

„Az a már-már emberfeletti sebesség, amivel a költő lereagálta és megverselte a tavaszba toccsanó telet, mindenki más esetében felvetné a tiltott ajzószerek használatának esélyét, ám egy korszakos géniusz esetében nyugodtan feltételezhetjük a szimpla zsenialitást. Mi olvasók csak egyet tehetünk: Világnézetünktől függően hálát adhatunk a szerencsés sorsnak, vagy a Teremtőnek, hogy az aktuállíra koronázatlan királyának, Frady Endrének a kortársai lehetünk! Tánc!” /Sejderutyutyu Sebőné Ihaj Ilonka, Palakék Pillelábú Parnasszus c. világirodalmi versportál meghatározó alakja/

„Mi ez a hervasztó identitás álság?! Mi ez a rügyakasztó hóemberiség elleni bűncselekmény?! Mi ez a pusztító líraterror?! Nem elég, hogy anyámnak tegnap sílécet kellett kötnie az orgonaszedéshez, én meg csak úgy jutottam el a munkahelyemre, hogy elordítottam az autóm elől a havat, erre ez a lelki szegénységben megőszült szóhányó rímpecér még versbe is trancsírozza, újfent miszlikbe szabdalva ezzel a magyar irodalmat! Közös nemzeti inzultációval állítsuk meg Frady Endrét!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Eredetileg itt Texasban gyülekeztek a hófelhők, de átfújtam őket Európába. Hogy miért? Közötök?!” /Chuck Norris/

2017. április 19., szerda

Örömteli család

(meghívó gyereknevelési előadásra)

Hogyha nem boldog a család,
Rossz az, mint pofon, mit fal ád.
Gyerek tombol, rombol, bömböl,
S állatot hozza ki önből?

Úgy érzi, hogy „Rögvest ölök,
Ha nem javul meg a kölök!”?
S omlóban van az a lista,
Amely tán maximalista?

Sarja arcán gúnyos grimasz,
S nem tudja, hogy mért ily pimasz?
Töpreng, hogy ki ez az Alien?
Van megfejtés, sose féljen!

Ha ön jó programot* választ,
Megkaphat egy csomó választ,
S utódját, ki vadóc jeti,
Normálissá nevelheti.


*A versben említett jó program:
Örömteli család c. gyereknevelési előadás
2017. április 23. vasárnap 16 óra
Bp. XIV. ker. Angol utca 44.„Ahhoz hogy elég jó szülők lehessünk, csak ne felejtsük el, hogy elég jó szülőnek lenni. Szerencsés esetben a gyerekek is segítenek emlékezni. Szerencsétlen esetben pedig emlékeztessük őket, hogy ahhoz, hogy elég jó gyerekek lehessenek, csak ne felejtsék el, hogy elég jó gyereknek lenni. Egyszerű ez, mint maga az élet.” /F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/

„Hej, ha nem lennék már meglehetősen régóta halott, akkor biztosan elmennék azt megtudakolandó, hogy mit kellett volna másképp tennem, hogy Káin fiam ne verje agyon az Ábelt!” /Ádám, az első ember/
„Mi ez a teljes szellemi kilátástalanság?! Mi ez a lassan ölő líraméreg?! Mivel csak a saját véleményemre adok, gyerekem meg még nincs, így előbb mennék el egy aktív tűzhányó peremére hastáncolni, mint erre az előadásra! Anyámat is eltiltottam, mert egyrészt nincs rá szüksége, hiszen engem e nélkül is jó arccá nevelt, másrészt nehogy véletlenül összefusson Frady Endrével és elkapjon tőle valami gyógyíthatatlan agykórt!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Én jó szülő vagyok. Jó szülő is! Akkor sem rúgtam le a gyerekeim fejét, amikor viccből zsilettpengéket és százas szögeket rejtettek el a kávémban. Mondjuk az is igaz, hogy evés közben fel sem tűntek, csak akkor vettem észre őket, amikor fémesen koppanva ripityára törték a piszoárom vasbetonfalát.” /Chuck Norris/

„Kár, hogy nekem a munkakörömnél fogva nem lehet gyerekem, így okafogyott az ottlétem. Meg aztán én pont vasárnaponként dolgozom, így emiatt sem tudnék odamenni. Hja, kérem, a pápák élete sem fenékig tejfel!” /Ferenc pápa/

„Úgy átejtett engem az a nyavalyás Jancsi és Juliska, hogy kíváncsian meghallgatnám, hogyan kellett volna bánnom a büdös kölkökkel! Ugye nincs túl erős mágneses tér az előadóteremben, mert ki nem állhatom, ha az orromnál fogva rángatnak!” /a vasorrú bába/

„Költő polgártárs, amit maga elkövet, az nem költészet, hanem tényállás, mégpedig igen súlyos! Ezért felelni fog! Vigyázzon a szájára, mert bármit mond, felhasználható maga ellen! Irány az előzetes! Futólépés iiiindulj! Egy-két-egy-két-egy-két…” /Csávás Kálmán főőrmester, a Csirkeagyú Irodalmároknak Csakafejét(hogymegnesántuljon) Kalapáló Alakulat (CSICSKA) ideológiai ökle/

„A költő a társadalom legkisebb egységét - amely sokak véleményével ellentétben nem a sarki italbolt, hanem a család – járja körbe öles verslábakkal. A nép- és gyereknevelő apologéta lírapápa és poétaapa a közérthetőség oltárán feláldozott kereszt- és bokorrímek helyett ezúttal a szájbarágós páros rímekkel örvendezteti meg a nép nem túl bonyolult gyermekeit és ajánlja fel a gordiuszi csomó megoldását. A vérlázító őszinteséggel átitatott mű felráz, mint az AC/DC, belesajdul az olvasó lelkébe és az emberiség lelkiismeretében hagyja pszichológiai lábnyomának bottal üthetetlenségét. Elsősorban az első sorban ott a hűlt helyem!” /Soros Sehováné Párhuzamos Piri, középiskolai magyartanár és maszek villanyszerelő/

„Amikor a legjobb barátom elvette a Pirit, én álltam hozzá legközelebb a szertartáson.” /Őrtorony Öttevény, Sehova tanúja/

„Nem tudom, hogy földönkívüliként miért kerültem bele ebbe a zavaros földönbelüli versikébe. Talán azért, mert másfél hét múlva lesz a névnapom? Alien május elseje!” /A nyolcadik utas, a Halál/


2017. április 13., csütörtök

Zöld erdőben ... 2017

-1.,
Zöld erdőben húsvéthétfő,
Jön egy sárkány, rajta hét fő,
S mind a hét fő tüzet okád.
Meglocsolhatom a tokád?

0.,
Zöld erdőben hármas metró
Vakondokra zajterhet ró,
S néha ég pár szerelvénye...
Lehetek locsoló lény-e?

1.,
Zöld erdőben volt sok málna,
Ráfeküdt egy foltos bálna,
S foltot nem hozza ki Áriel,
Ingyen locsolást ne várj el!
(szép összegről szól az árjel!)

2.,
Zöld erdőben volt sok aszfalt,
Ám a savköpő nyúl azt falt,
S jól elbánt így vele, jól, ni!
Szabad-e tehát locsólni?

3.,
Zöld erdőben migráncs futik,
Várja őt egy Soros butik,
Papírt kap és irány Brüsszel.
Prüszkölhetlek kölni tüsszel?

4.,
Zöld erdőben oson Putyin,
Pénzt keres az atommutyin,
Agara már spájzban ugat…
Locsolok, oszt’ irány Nyugat!

5.,
Zöld erdőben víg a húsvét,
Kancsal tigris mindig húst vét,
S fűbe harap kisnyúl helyett.
Kölnimért adsz madártejet?

6.,
Zöld erdőben Messi cselez,
Laikusnak fontos jel ez:
Nem erdő ez, hanem pálya!
Locsókodhatok mosmá? Ja?

7.,
Zöld erdőben pávián
Száguldozik Ávián,
S áthajt banán csemegén…
Locsolhatlak-e meg én?

8.,
Zöld erdőben csokinyúl,
Amit épp le Dzsoki nyúl,
Mer'hogy kezdődik a Dallas.
Meglocsolhatlak? Hé, hallasz?!

9.,
Zöld erdőben nyuszi nyuszul,
Pofácskáján puszi puszul,
S boldog lesz a puszilt nyuszi.
Áradhat a kölni uszi?

10.,
Zöld erdőben gázszerelő
Mögött tör a gázszer elő,
Úgyhogy újra gázszerel ő.
Nem baj, hogyha kölnim lelő?

11.,
Zöld erdőben dzsúdó zajlik,
Reng a föld és nyílik, jaj!, lik,
S megszűnik a dzsiudzsicu…
Ne sírj, meglocsollak Icu!

12.,
Zöld erdőben korrupció,
Zsebbe megy a közös dió,
Jaj, a sarki rendőr rám lát!
Ha locsollak, adol számlát?

13.,
Zöld erdőben narancs kárpit
Takarja el Habony Árpit,
Onnan suttog: Ezt mondd, Viktor!
Meglocsollak s jöhet víg tor!

14.,
Zöld erdőben Áder János
Bajsza nem túl indiános,
S aláír, mit tesznek elé…
Ugye mily jó szagú e lé?

15.,
Zöld erdőben nincsen matek,
Felszámolta azt is a TEK,
Jelenleg a gyököt ütik…
Ha locsolok, lesznek sütik?

16.,
Zöld erdőben Kisbig nyitott,
Elterjedt a híre itt-ott,
S nyeldekel sok éhes torok.
Locsolásért járnak borok?

17.,
Zöld erdőben CEU törvény
Körül nemzetközi örvény
Forrong és a nép kajabál.
Locsoláskor lesz kaja bál?

18.,
Zöld erdőben Római part
Űz ártéri mutyi ipart
S mobilgát közpénzelődik.
Jár della a kölnihő’, dik?

19.,
Zöld erdőben a tűz rossz kár,
Nem díjazza őt az Oscar,
Se a Kossuth, se a Nobel.
Locsoljak, vagy húznom jobb el?

20.,
Zöld erdőben vajon mi áll?
Kocsma s benne jónép piál,
S öblös torkuk sose száraz.
Kölniért csók? Nem nagy ár az!

21.,
Zöld erdőben e-tlen remet-
Folyton folyvást e-ket temet,
Utál minden kicsi e-t ő.
Kölnimért jár bejgli, kettő?

22.,
Zöld erdőben atombomba,
Szaladjunk is azon nyomba’
Mert mérges a felhőgomba.
Lesz bejgli a pocakomba?

23.,
Zöld erdőben ingyom-bingyom
Muskátli nő, nem ám finn gyom,
S nem tapos rajt’ ugor duhaj.
Locsolhatok, ihaj-csuhaj?

24.,
Zöld erdőben Hajrá Fradi!,
Nem rímel rá más, csak Ady,
Irigy is a Vörösmarty!
Locsoljak, lesz sonka party?

25.,
Zöld erdőben Gyurcsány oson,
Vadkan űzi a makkoson,
Fut a Fletó, irány Öszöd!
Adsz bejglit, vagy csak te öszöd?

26.,
Zöld erdőben ligeti fák
Között parkolnak nagy IFÁ-k,
S összegányolják a talajt.
Kölnimért bort rejt a falajt?

27.,
Zöld erdőben élj a mának,
Carpe diem, ne menj fának,
Dolce vita, édes élet!
Locsolok, de sör nincs vélet-
-lenül?

28.,
Zöld erdőben jártam,
Dob hallatszott, pár tam,
S rút rágásnesz, a nyám.
Locsolhatlak, anyám?

29.,
Zöld erdőben vótam,
Kannibálok ottan
Meg akartak enni.
Szabad-e locsolni?

30.,
Zöld erdőben mentem,
De eljöttem menten,
Azért vagyok én itt.
Locsoljam a nénit?

31.,
Zöld erdőben Donald Trump rí,
Körülötte zajos Grand Prix,
Kimenti őt U.S. Army.
Jó erős a kölnim! Mar, mi?

32.,
Zöld erdőben dúl a Star War,
Jedikre pár sötét sztár vár,
S fénykardokról lehull a tok.
Csókolom, most locsolhatok?

33.,
Zöld erdőben harminchárom
Páratlan bőg: Nincsen párom!
Ám jő mindnek meg a párja.
Locsolhatlak végre, Márja?

34.,
Zöld erdőben rí a szatír:
Bulvár rólam csak rosszat ír!
Mért is lettem perverz celeb?!
Locsoljak, vagy húzzak elebb?

35.,
Zöld erdőben Lőrinc barát
Sír, mert csalán csípte farát,
S rá nagy terhet hazaút ró.
Locsolnék, dobroje útró!

36.,
Zöld erdőben Puzsér Róbert
Hiányolja az októbert,
Szülinapja akkor vagyon.
Locsolok, csak ne verj agyon!

37.,
Zöld erdőben ihaj-csuhaj
Nyírt birkákról hull a juh haj,
Nyáj meg önfeledten béget.
Gyüttem locsolkodás végett.

38.,
Zöld erdőben hidász hidal,
Felcsendül a Nemzeti Dal,
Feláll s Habsburg ellen uszít.
Itt a kölnim, kapok puszit?

39.,
Zöld erdőben kalózhajó…
Mi, hogy nincs ott tenger? Na, jó,
Legyen akkor rendőrcsónak!
Örülnél egy kölni tónak?

40.,
Zöld erdőben free a wifi,
Megugatja kutyám, Fifi,
S levizeli saját maga.
Én kölnimnek jobb a szaga!

41.,
Zöld erdőben csúcsforgalom,
Csokinyúlhad, sonkahalom,
Meg rengeteg hímestojás.
Kezdődhet a kölnifolyás?

42.,
Zöld erdőben Pál apostol
Húsvétkor juhsonkát kóstol,
Meg minden mást, ami kóser.
Locsolásért jár-e jó ser?

43.,
Zöld erdőben fű, fa, virág,
S pár nagy lyuk, mit Batman kirág
Zöld erdőnek kéklő egén.
Locsolhatlak téged meg én?

44.,
Zöld erdőben harci tábor,
Sül a vadkan, folyik rá bor,
S izzadnak az indiánok.
Kölnizésre van-e mán ok?

45.,
Zöld erdőben spenótcserje,
Kislány töpreng, enni merje?
Megeszi és nagyra megnő.
Locsolhatok, szép hercegnő?

46.,
Zöld erdőben savköp menyét,
Eltalálja vejét, menyét,
Oldva bennük vesekövet.
Baj, ha kölnim téged lövet?

47.,
Zöld erdőben öreg járgány
Csupa rozsda, szinte már gány,
Elfogyott az import Szidol.
Megkölnizlek én, az idol!

48.,
Zöld erdőben Jézus megyen,
Előbb még beszélt a hegyen,
Borrá változtak a vizek.
Boldogok, kit megkölnizek!

49.,
 Zöld erdőben  továrisok
Csókolóznak. Sokk, ami sok,
A'la Kádár-Brezsnyev? Na ja!
Jöhet Moszkvai Krasznaja?

50.,
Zöld erdőben korrupt állam
Felkoptatja szegény állam,
S húsz közpénzből tűnik tíz el.
Locsolhatok csupán vízzel?

„Statisztika a "minőségről" egyéni szemléletem szerint:
1. Fenomenális, tökéletes, nincsenek rá szavak: ++++++++   8 db  15%
2. Jó lett: ++++++  6 db  11%
3. Elmegy: ++++++++++++  12db  23%
4. Jajj istenem, ez borzalmas: ++++++++++++  12db 23%
5. Ezt miért???? Ahogy az amerikai mondaná: Are you killing me?: ++++++++++++++  14db 27%
1-es kategória konkrét díjazott versei: 4, 12, 20, 36, 41, 45, 46, 48
2-es: 3, 15, 23, 35, 47, 50
A többit ki sem érdemes írni...”
Meglepően jó eredmény, lehet már ellágyúltam, vagy csak kimosta az agyam a sok locsolhatok-e... he- he...”
/P. Gergő, a költő reál végzettségű mérnökkollégája/

„Ez így nem elég tudományos. Jó?!/Rossz?! De mivégre/ miokból/ milyen esztétikai bázison/ milyen etikai környezetben?/ stb.
Adódik a válasz, ugye, hogy konkrétan locsolóversnek. Hát, annak egyet sem ajánlanék, legalábbis nem a családban, vagy akár közvetlen lakókörnyezetünkben. De ha ettől eltekintünk, és miért ne?!, akkor kiváló csasztuskákat, nyelvi leleményeket, kulturális kalandokat találunk ebben a versciklusban. Nevezzük őket például Húsvéti Ötleteknek, vagy Koratavaszi Kísérleteknek és máris úgy tökéletes az egész, ahogy van.”
/F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/

2017. április 12., szerda

Gajra ment gyallyra menés

Gajra megy, vagy gallyra talán?
Gajdesz a szó eredete,
Vagy gally takart gödör falán
Mászva teszed voksod le te?

Gajdesz jelentése halál,
Származása val’szeg jiddis,
S ha ez netán elmén talál,
Fontos: ne csak tudd, de hidd is!

-ítéleted, hogyha Elő-,
Jobb helyeken nem pálya már,
S erkölcsileg ítél el Ő,
Ha Bálám vagy s nem a szamár.

Minden, amit eddig hittél,
Gallyra vág, illetve gajra,
S nyelvszokást, mi sajnos itt él,
Kenheted, leginkább hajra...


„A helyesírás többnyire egyértelmű dolog, bár az etimológia nem mindig az, és elvileg az utóbbi meghatározza az előbbit. Kivéve, ha a kétharmad megszavazza, hogy ne. Milyen voksod? Milyen előítélet?? Ki él itt sajnos???” /F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/

„Kár, hogy nem a szamaram írta ezt a verset, mert akkor talán valami értelme is lenne! S hogy én mit keresek benne? Rejtély!” /Bálám, ószövetségi próféta/

„Ünnepélyesen kijelentem, hogy a gajra szót nem ismerem, és ennél fogva, ha valaki mégis belém gépeli, akkor piros hullámvonallal ott helyben aláhúzom! Vesszen a kultúra! Vágjuk gallyra az etimológiát!” /Microsoft Office Word szövegszerkesztő/

„Hahaha, gajra ment a méregdrága Word! Én ingyen is többet tudok nála! Az én helyesírás ellenőrző szoftveremet még nem vágta gajra a megélhetési bérnyelvészek kontraszelekciója!” /Open Office szövegszerkesztő/

„A híressé vált ’Füstbe ment terv’ c. versem eredetileg ’Gajra ment terv’ akart lenni, de a suttyó labanc gyártmányú szövegszerkesztőm folyton kicenzúrázta gaj szót! Ezen annyira felhúztam magam, hogy mérgemben elugrottam a Pilvaxba jól berúgni! A többi már történelem…” /Petőfi Sándor, költőkolléga/

„Jaj, segítség, itt most alkotmányellenesen ki akarnak akolbólítani a történelmileg tévesen kialakult langymeleg kuckómból a nyelvtannácik!” /a gajra ment gally/

„Helyesírásban csak semmi fejlett demokrácia, merjünk preskriptívnek lenni! Éljenek a felvilágosult nyelvtannácik!” / ismét F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/

„A helyesírást és a szépirodalmi nyelvművelést a szívén viselő költő a népét nem középiskolás fokon tanítani szándékozó kollégájához hasonló hangerővel műveli a már-már művelhetetlenül műveletlen rögvalóságba ragadt nemzettudat hasadásaiban csordogáló elsavasodott életerő toldalékolását. Az óhéber-ősmagyar koalíciós költészet vágott gallyakkal eltakart etimológiai csapdái fölött táncoló poéta bátran keni a világirodalom hajára önnön gajra vágásának önfeledt halálsikolyait. Frady Endre utórezgései még sokáig fognak visszhangozni az élettől meggyötörten ajvékoló olvasóközönség vájt füleiben.” /Nyeregalatti Nyihámorné Córesz Cecília, a Képlékeny Kőtáblák Kavalkádja c. irodalmi orgánum szócsöve/

„No komment, ennyit tudok ehhez hozzátenni. Vagyis még annyit, hogy várom a következőt, mert ez után kell, hogy jöjjön a balansz. Ha ebből indulunk ki, akkor az hihetetlen jó műnek ígérkezik, mert ez... Menthetetlen, ez a vers olyan, mint a megasztár előválogatón a legrosszabb kornyikáló, aki nem érti mi a gond... Fergeteges.” /P. Gergő, a költő reál végzettségű mérnökkollégája/

„Mi ez a bulvárnyáladzás?! Ki ez az irodalomtalanításból visszamaradt salabakter?! Frady Endre amúgy is leszedált agya egy gallyakkal fedett szellemi pöcegödörbe zuhanva végleg gajra ment, majd rögvest verset izzadt róla! Nála ez pavlovi reflex! Vannak élőlények, amelyek vészhelyzetben valamilyen váladékot termelnek, ez az elfajzott mentális gnóm viszont rímeket! Anyám elővigyázatlanul visszaküldte a Frady förmedvényt tartalmazó emailt a feladónak, de olyan sokan próbálták vele egy időben ugyanezt, hogy lefagyott az internet! Frady Endre egy új jégkorszak kezdete?!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„A ragrím kedvéért stílszerűen mondhatnám, hogy emlékszem rengeteg jajra a bűnözőktől, akiket vágtam gajra, de az az igazság, hogy megijedni sem volt idejük, nemhogy kiáltani, amikor hirtelen megfojtottam őket az összevont szemöldökömmel.” /Chuck Norris/

2017. április 4., kedd

CEUtanázia?

* "Sanyiii!!! Sanyikááám!!!"
Az, aki ma élve temet
El egy egész egyetemet,
Tartson maga előtt jelet:
„Sötét középkori lelet”!

Ős patkány most új kórt terjeszt,
S azt, ki kiejteni mer Yes-t,
(Mivel e szó nemzetközi)
Leidegenügynöközi?

CEU-t tönkre sújtó erő
Reméljük, hogy hamar merő
Rosszullétként illan tova,
S kidől, mint a Patás lova*! --->

Messze hajítja el Böde,
Belepi a múltnak köde,
Nem jön többé hívatlanul,
S aki akar, CEU-n tanul!

Wifis pincelakás

- Ez a korhadt szuterén
Hogyan áll a szú terén?
Van rágásnyom routerén?

- Perceg ez a rút terem,
Amely tök sok szút terem,
S lyukacsos a routerem!

- Gázos tűvel fútt ere
Gyújtva robban s szú tere
Csökken! S olvad routere…

- Maga totál agyament!
Fejében dúl ragya bent?!
Gyúljak, mint egy gyagya?! Can’t!

„Endrénknek újabb zseniális ötlete támadt. Arra tesz most művészi kísérletet, hogy a járt utat ne csak simán elhagyja a járatlanért, de fel is robbantsa, és a helyét beszórja sóval. Más költők, mi dolga ezekkel, mocskolván magukat szegyig, szépen kézenfogva vezetgetik csekélyértelmű olvasóikat. A mi Endrénk intergalaktikus rímvadászata közben nem ér rá olyanokra, akiknek egy szuterén is magas.” /F. Péter, a költő humán végzettségű mérnökkollégája/

„Nagyon mély lírára sikerült ez vitathatatlan. Korunk tudat hasadt lelkű emberét juttatja el a pusztítás eme fokára. Harcosok klubja ihletésű mű, szerencsétlen szú kikiáltva bűnbaknak, pedig csak élni szeretne (mint az Alien)...” /P. Gergő, a költő reál végzettségű mérnökkollégája/

„De gáz ez a költői véna! Na, jó pénzért rögvest megvízgázszerelem, oszt’ hátha én is multimilliárdos leszek!” /Lészáros Mőrinc, cselfúti víz-gázszerelő/

„Brit tudósok évtizedekig tartó kísérletsorozata szerint a gázzal telefújt érrendszerű wifis routeres szuterént tulajdonlók öngyilkos merényletszerű önrobbantása nem tartozik az eme faállványzatú lakóhely szúmentesítési módszereinek tizenöt leghatékonyabb fajtája közé. A mintegy ötvenezer szúette szuterént és huszonnégyezer önkéntes áldozatot követelő program eredményéről az Ignobel-díj átvételekor számolt be Dr. Charles Pumpkinhead, a tudóscsapat vezetője.” /MTI/

„Némi kritikával kell kezelnem a poéta úr tiszta eszét, ugyanis angolórán a can’t-ot mi rendszerint kant-nak ejtettük, bár a rím kedvéért sajátos költői tájszólásban természetesen lehet akár kent is. Lehet? Legyen! Most már csak két dolog nem világos: Ezek után hogyan ejtsem a saját nevemet, és mi a csoda az a wifis router?” /Immanuel Kant, német filozófus/

„Kedves Immanuel! Önt Kantnak, engem pedig Kentnek kell ejteni. Mr. Fradyt pedig nagyon magasról valami felettébb keményre. Parancsol egy teát?” /Prince Edward, Duke of Kent/

„A Can’t buy me love-ot eredetileg Kent bá mi ló-nak ejtettem, de ha a kenti herceg őméltósága egy csésze tea mellett megkér rá, akkor ezentúl ejthetem akár Kant baj mi lav-nak is. Kaphatnék egy kis tejet?” /Sir Paul McCartney, ex-beatle/

„Mi ez a túlburjánzott elmemészárlási dögragály?! Az idült megtébolyodásával hivalkodni sosem átalló fűzfapoéta mosogatórongy agyából idefacsart járványveszélyes szellemi moslék az irodalmi tudatszennyezés narancsriasztású esete! A szúette gondolatok bűzhödt robbanásai elől hermetikusan elzárt karanténba kergetett anyám szavai járnak a fejemben: Fiacskám, gyere velem te is, mert Frady Endrébe te is bele fogsz pusztulni! Jaj nekem, erre a koromsötét öves kínrím sztahanovistára nincs valami gyorsan ható ellenszérum?!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Szúvas szuterén albérletben tengődő pedagógusként katartikus sikollyal fuldoklok a költő ihletett valóságábrázolásának görgeteges vadvizében. Az ’útmutató a kiúttalanságba’ témájú mű a szuterén alapozási síkjánál is mélyebb társadalomkritikát okád a közöny és a digitális elszemélytelenedés mamutnyira vastagodott arcbőrére. Az önfeledt anglicizmust nem csak nyomokban tartalmazó parádés bokorrímek a szellemi mélyszegénységbe globalizálódott betonvilág természetbe visszavágyódásának szimbólumai. Ezek nélkül lehet ugyan élni, de ennyiből?!” /Nyögvenyelő Nyihámorné Jajlila Jolanda, középiskolai magyartanár és cirkuszi éhezőművész/

„Egyszer fogadásból telepumpáltam a bélrendszeremet sújtóléggel és berobbantottam, de a légmentes záróizmaim meggátolták az ilyen esetekben mindenki másnál bekövetkező önkéntelen szellentést. Én vészhelyzetekben is szélmentesen zárok.” /Chuck Norris/

2017. április 3., hétfő

Iskola tavasszal

Unalmas az összes isi,
Ha a napfény áprilisi.
Tanulási kedv már apad,
S börtön a szűk iskolapad.

Jön a fecske, jön a gólya,
S bezárt diák bús egója
Szállni vágyik vélük messze…
Kicsöngetés vajha lesz-e?!

Utóvédharcol a tanár,
Tépett szájából dől tan ár,
Ám a tavasz mindent gátol,
S szorgalom szabin van mától.

Szerelem kell, nem a töri,
Stréber, aki magát töri!
Legyen folyton lyukasóra,
Suli váltson freedom show-ra!

Ámde otthon nagy a szigor,
Nincs fülig száj fölött víg orr.
Pofon csattan: Nuku wifi!
S mégis leckét ír az ifi…

„We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers leave them kids alone! Hey! Teachers! Leave them kids alone! All in all it's just another brick in the wall. All in all you're just another brick in the wall.” /Pink Floyd, együttes/

„Tüdüm tüdüm tüdümdüdüm düdüm düdüm düdűűűűm düdüdüdümm! Ez az druszám, énekeljünk nekik!” /Pink Panther, rajzfilmpárduc/

„Na, a két kornyikáló rózsaszín most jelentkezik az igazgató úrnál egy intőért, holnap pedig beszélni szeretnék a szülőkkel!” /Ókor Ottokár, gyomorfekélyes töritanár/

„Igyi szudá, moj durák gyerek! Te kapni balsój tasli, hogy fal adni jiscso raz! Lényin szkazal: ucsítyszja, ucsítyszja, ucsítyszja! Csinyálni meg dámásnyeje zadaányije! Davaj, davaj! Nesze, kapni makarenkói pofon!” /Szigor Igor, ideiglenesen hazánkban állomásozó apuka és metrószerelő/

„A mai fiatalok el vannak kényeztetve és finnyásak! A menzán például nem eszik meg a finom moslékot, amit a hizlaldában a saját disznóink szájától vonunk meg! Borúsan látom a jövőt!” /Mócsing Menyhért, az Egyesült Gyermek Éheztetési és Megnevelési Ármádia (EGYÉMÁ!) munkatábori főszakácsa/

„Költő úr, ha nem tudja megkülönböztetni a börtönt az iskolapadtól, akkor a kettőből az egyikben biztosan nem ült! Nem is baj, hogy életfogytig bent vagyok, mert szabadlábon esetleg összefutnánk!
Jobb verset írok én itten
Magáénál benn a sitten!”
/Lokomotív Lajos, visszaeső vonatrabló és amatőr költő/

„Figyeljetek már, gyerekek! Frady Endre bácsi írt nekünk és rólunk egy szép páros rímes verset! Óra végéig mindenki megtanulja, de síri csendben, mert dolgom van! Nincs véletlenül valakinél egy normál A hang?” /Líra Leóné Oktáv Oktávia, magyar-ének szakos tanár és maszek hegedűhangoló/

„Ismét zseniális mű, el se hiszem. A tömeggyártásnak van előnye, egyszer-egyszer csak megcsillan itt valami jól elrejtett érzék. Csak ne lenne ez a költészetre érzékeny terület az esetek 99 %-ban elnyomva rettenetesen! Ha így haladunk még 2-300 vers és kinyerünk belőle 10 igazán remeket. Csak éljük túl a többi agysorvasztását!” /P. Gergő, a költő reál műveltségű mérnökkollégája/

„Ilyen plasztikus költeményt az iskolai tavaszi fáradtságról a nagy Csomeláky Ibrány máig feldolgozhatatlan halála óta még senki sem alkotott! A fáradhatatlan Frady Endre fáradságot és olvasót nem kímélve könyörtelenül szembesíti a társadalmat azzal a ténnyel, hogy a tavasz – mintegy a szélsőségek közötti karaktertelen ütközőpontként - örökre és jóvátehetetlenül beszorult a tél és a nyár közé. Ezért a művéért idén neki ítéljük oda a Csomeláky Ibrány Emlékérmet.” /özv. Csomeláky Ibrányné Múlthozragadt Melánia, a Csomeláky Ibrány Tisztelőinek Társasága (CSITT) tiszteletbeli elnöke/

„A tavaszi fáradtságot nyomokban sem tartalmazó irodalmi csúcsparazita tovább élősködik a költészet gazdaállatán! Anyám szerint hitetlen rosszcsontként nem imádkoztam eleget Nazianzi Szent Gergelyhez, az írók és költők védőszentjéhez, hogy vagy vegye már le a kezét erről a szellemi rágcsálóról, vagy tegye rá, de lendületből és egy nagy dorongot szorongatva! Hát, ha én Frady Endre helyében lennék, akkor ez után a klapanciám után befejezném a pálya- és ámokfutásomat, saját kezűleg semmisítenék meg mindent, amit eddig írtam, bocsánatot kérnék az emberiségtől, majd a további grafomán kísértések elkerülése végett mielőbb megszűnnék létezni! Ja, és a feltámadáskor beteget jelentenék!” /Puzsér Róbert, kritkus/

„Sajnos Frady Endrével szemben tehetetlen vagyok. Én magam is kapom a verseit és folyamatosan forgok a síromban. Egy szerencsém, hogy halott szentként sosincs hányingerem!” /Nazianzi Szent Gergely/

„Amikor elkap a tavaszi fáradtság, akkor nem csak egy szemgolyóval nyomom ki az összes fekvőtámaszt, hanem használom mind a kettőt.” /Chuck Norris/